Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 29. Phép cộng

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 29. Phép cộng

Câu 1. 

Đặt tính rồi tính:

2875 + 3219

46375 + 25408

76564 + 40526

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 29. Phép cộng

Câu 2. 

Tìm x

a) x – 425 = 625

b) x – 103 = 99

Đáp án

) x – 425 = 625

x = 625 + 425

x = 1050

b) x – 103 = 99

x = 99 +103

x = 202

Câu 3. 

Xã Yên Bình có 16545 người, xã Yên Hòa có 20628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người?

Đáp án

Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 29. Phép cộng

Bài giải

Số người hai xã Yên Hòa và xã Yên Bình có là:

16545 + 20628 = 37173 (người)

Đáp số: 37173 người

Câu 4.

 Vẽ theo mẫu

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 29. Phép cộng

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 29. Phép cộng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top