Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 30. Phép trừ

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 30. Phép trừ

Hướng dẫn giải bài tập trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Đặt tính rồi tính:

62975 – 24138

39700 – 9216

100000 – 9898

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 30. Phép trừ

 

Câu 2. 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm là:

– Số lớn nhất có bốn chữ số là: ……………………

– Số bé nhất có bốn chữ số là : ……………………

– Hiệu của hai số này là: ……………………

Đáp án:

– Số lớn nhất có bốn chữ số là: 9999.

– Số bé nhất có bốn chữ số là: 1000

– Hiệu của hai số này là: 8999

 

Câu 3. 

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2632 kg đường, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 264 kg. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu tấn đường?

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 30. Phép trừ

Bài giải

Số ki-lô-gam đường ngày thứ hai cửa hàng bán được là:

2632 – 264 = 2368 (kg)

Cả hai ngày cửa hàng bán được là:

2632 + 2368 = 5000 (kg)

Đáp số: 5000kg

 

Câu 4. 

a) Vẽ theo mẫu:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 30. Phép trừ

b) Cho biết 4 chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1 cm2 (như hình dưới đây)

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 30. Phép trừ

Ta có diện tích hình cần vẽ là: ………………………

Đáp án:

b)

 

Nối các điểm như hình sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 30. Phép trừ

Ta có diện tích hình cần vẽ là: 1 x 10 = 10 cm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top