Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 31. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 31. Luyện tập

Bài 1.

Tính rồi thử lại:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 31. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 31. Luyện tập

Bài 2.

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42 640m, giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất 6280. Hỏi trong hai giờ ô tô chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 31. Luyện tập

Giờ thứ hai ô tô chạy được là:

42640 – 6280 = 36360 (m)

Hai giờ ô tô chạy được số ki – lô – mét là:

42640 + 36360 = 79000 (m)

79000m = 79 km

Đáp số : 79 km

Bài 3.

a) Vẽ theo mẫu

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 31. Luyện tập

b) Cho biết bốn chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1 cm2 (như hình dưới đây):

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 31. Luyện tập

Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là: ……………

Đáp án:

b)

Nối các điểm ta có hình sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 31. Luyện tập

Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là: 1 x 10 = 10cm2
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top