Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ

Hướng dẫn giải bài tập trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = ……………………

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n =……………………

m – n = ……………………

m x n = ……………………

m : n =……………………

Đáp án:

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = 2 – 1= 1

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n = 6 + 3 = 9

m – n = 6 – 3 = 3

m x n = 6 x 3 = 18

m : n = 6 : 3 = 2

Câu 2.

 Viết vào ô trống (theo mẫu)

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ

 

Câu 3.

Cho biết:

– Diện tích của môi ô vuông bằng 1cm2

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ

– Mỗi hình tam giác có diện tích bằng 1/2 cm2

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ

– Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây:

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top