Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng

Câu 1.

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 25 + 41 = 41 + … 

96 + 72 = … + 96

68 + 14 = 14 + … 

b) a + b =… + a

a + 0 = 0 + …= …

0 + b =… + 0 = …

Đáp án:

a) 25 + 41 = 41 + 25 

96 + 72 = 72 + 96 

68 + 14 = 14 + 68 

b) a + b = b + a

a + 0 = 0 + a

0 + b = b + 0

Câu 2.

 Đặt tính, tính rồi thử lại:

a) 695 + 137 Thử lại

b) 8279 + 654 Thử lại

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng

Câu 3. 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. a × b

B. a + b × 2

C. b + a × 2

D. (a + b) × 2

Đáp án:

Chọn đáp án D. (a + b) × 2

Câu 4. 

Cho biết:

– Diện tích của mỗi ô vuông bằng 1cm2

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng

– Mỗi nửa ô vuông dưới đáy có diện tích bằng 1/2 cm2

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng

– Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây:

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top