Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 36. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 36. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập trang 42 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

 Đặt tính rồi tính:

a) 5264 + 3978 + 6051

b) 42716 + 27054 + 6439

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 36. Luyện tập

 

Câu 2. 

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 81 + 35 + 19 = ………………

= ………………

= ………………

b) 78 + 65 + 135 + 22 = …………………

= …………………

= …………………

Đáp án 

a) 81 + 35 + 19 = (81 + 19) + 35

= 100 + 35

= 135

b) 78 + 65 + 135 + 22 = (78 + 22) + (65 + 135)

= 100 + 200

= 300

 

Câu 3.

Một xã tổ chức tiêm phòng bệnh cho trẻ em. Lần đầu có 1465 em tiêm phòng bệnh, lần sau có nhiều hơn lần đầu 335 em tiêm phòng bệnh. Hỏi cả hai lần có bao nhiêu em đã tiêm phòng bệnh?

Đáp án 

Tóm tắt

Tiêm phòng bệnh cho trẻ

Lần 1 tiêm: 1465 em

Lần 2 tiêm: 335 em

Cả hai lần tiêm: … em

Bài giải

Số em tiêm phòng bệnh lần thứ hai là:

1465 + 335 = 1800 (em)

Số em tiêm phòng bệnh cả hai lần là:

1465 + 1800 = 3265 (em)

Đáp số: 3265 (em)

 

Câu 4.

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Gọi P là chu vi, S là diện tích của hình chữ nhật. Ta có

P = (a + b) x 2 và S = a b

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 36. Luyện tập

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 36. Luyện tập

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top