Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 39. Luyện tập chung

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 39. Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

 Đặt tính rồi tính:

47985 + 26807

93862 – 25836

87254 + 5508

10000 – 6565

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 39. Luyện tập chung

Câu 2. 

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 234 + 177 + 16 + 23 =

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 =

Đáp án:

a) 234 + 177 + 16 + 23 = (234 + 16) + (177 + 23)

= 250 + 200

= 450

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 = (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97)

= 100 + 100 + 100

 

= 300

Câu 3.

 Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng?

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 39. Luyện tập chung

Bài giải

Hai lần ô tô lớn chở được là:

16 + 4 = 20 (tấn)

Ô tô lớn chở được là:

20 : 2 = 10 (tấn)

Ô tô bé chở được là:

10 – 4 = 6 (tấn)

Đáp số: Ô tô bé 6 tấn

 

Ô tô lớn 10 tấn

Câu 4.

Biết rằng 4 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại bằng 24 tuổi và tuổi của chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay?

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4.Bài 39. Luyện tập chung

Bài giải

Hai lần số tuổi của chị cách đây 4 năm:

24 + 8 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của chị cách đây 4 năm là:

32 : 2 = 16 (tuổi)

Số tuổi của em cách đây 4 năm là:

16 – 8 = 8 (tuổi)

Hiện nay số tuổi của em là:

8 + 4 = 12 (tuổi)

 

Đáp số: 12 tuổi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top