Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Hướng dẫn giải bài tập trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

 Viết các từ “góc bẹt”, “góc nhọn”, “góc tù”, “góc vuông” vào chỗ chấm dưới hình thích hợp:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

b) Viết các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” vào chỗ thích hợp:

Góc đỉnh A ……..hai góc vuông, Góc đỉnh B ………… góc đỉnh D;

Góc đỉnh B ………….góc đỉnh C; Góc đỉnh D ………. góc đỉnh C.

Đáp án:

Câu 1.

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

b) Viết các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” vào chỗ thích hợp:

Góc đỉnh A bằng hai góc vuông, Góc đỉnh B lớn hơn góc đỉnh D;

Góc đỉnh B nhỏ hơn góc đỉnh C; Góc đỉnh D nhỏ hơn góc đỉnh C.

 

Câu 2. 

Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 40

Đáp án: 1a 2c 3a 4b 5b 6c

Câu 3.

Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù có trong hình sau (theo mẫu):

Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AD.

Giải vở bài tập Toán 4 bài 40

Đáp án

Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AD.

Góc nhọn đỉnh C, cạnh CB, CD.

Góc tù đỉnh B, cạnh BC , BA.

Góc vuông đỉnh D, cạnh DC, DA

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top