Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 55. Mét vuông

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 55. Mét vuông

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

 Viết số thích hợp vào ô trống

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 55. Mét vuông

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 55. Mét vuông

 

Câu 2. 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

6m2 = …… dm2           990m2 = …… dm2

11m2 = …… cm          500dm2 = …… m2

2500dm2 = …… m2       15dm2 2cm2 = …… cm2

Đáp án

6m2 = 600dm2            990m2 = 99000dm2

11m2 = 110000cm2        500dm2 = 5m2

 

2500dm2 = 25m          15dm2 2cm2 = 1502 cm2

 

Câu 3.

 Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 150m và chiều rộng là 80m. Tính chu vi và diện tích của sân vận động.

Đáp án

Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 55. Mét vuông

P = ?

S = ?

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật là:

(150 + 80) 2 = 460 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

150 80 = 12000 (m2)

Đáp số: Chu vi là 460 m2

Diện tích là 12000m2

 

Câu 4. 

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ ở bên dưới:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 55. Mét vuông

Đáp án:

Bài giải

Ta gọi các đỉnh miếng bìa có thứ tự là: A, B, C, D, E, F, G.

Số đo của cạnh CF là:

CF = BF – BC = AG = BC = 10 – 3 = 7 (cm)

Số đo của cạnh FE là:

FE = GE – GF = GE – AB = 21 – 9 =12 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABFG là:

SABFG = AG × AB = 10 × 9 = 90 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật CDEF là:

SCDEF = FE × FC = 7 × 12 = 84 (cm2)

Diện tích của miếng bìa ABCDEG

SABCDEF = SABFG + SCDEF = 90 +84 = 174 (cm2)

Đáp số: 174cm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top