Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 59. Nhân số có hai chữ số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 59. Nhân số có hai chữ số

Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Đặt tính rồi tính:

98 × 32

245 × 37

245 × 46

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 59. Nhân số có hai chữ số

 

Câu 2. 

Tính giá trị của biểu thức 25 × x với x bằng 15, 17, 38.

Mẫu. Với x = 15 thì 25 × x= 25 × 15 =375

Đáp án

Mẫu. Với x = 15 thì 25 × x = 25 × 15 = 375

Với x = 17 thì 25 × x = 25 × 17 = 425

 

Với x = 38 thì 25 × x = 25 × 38 = 950

 

Câu 3.

Rạp chiếu bóng bán 96 vé, mỗi vé giá 15 000 đồng. Hỏi rạp thu vé thu về bao nhiêu tiền?

Đáp án

Tóm tắt

1 vé thì: 15 000 đồng

96 vé thì: …….? đồng

Bài giải

Số tiền rạp chiếu bóng thu được là:

96 15 000 = 1440000 (đông)

 

Đáp số: 1440000 đồng

 

Câu 4.

 Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 59. Nhân số có hai chữ số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 59. Nhân số có hai chữ số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top