Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 60. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 60. Luyện tập

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Đặt tính rồi tính:

37 × 96

539 × 38

2507 × 24

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 60. Luyện tập

 

Câu 2.

 Viết vào ô trống (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 60. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 60. Luyện tập

 

Câu 3.

Một của hàng bán 16 kg gạo tẻ với giá 13800 đồng 1kg và 14 kg gạo nếp với giá 16200 đồng 1 kg. Hỏi sau khi bán số gạo trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Đáp án

Bài giải

Số tiền mà cửa hàng bán gạo tẻ là:

13800 × 16 = 220800 (đồng)

Số tiền mà cửa hàng bán gạo nếp là:

16200 × 14 = 226800 (đồng)

Tổng số tiền mà cửa hàng thu được là:

220800 + 226800 = 447600 (đồng)

 

Đáp số: 447600 (đồng)

 

Câu 4. 

Khối các lớp Một, Hai, Ba có 16 lớp, mỗi lớp trung bình 32 học sinh. Khối lớp Bốn, Năm có 16 lớp, mỗi lớp trung bình có 30 học sinh. Hỏi cả 5 khối có bao nhiêu học sinh?

Đáp án

Tóm tắt

Khối Một, Hai, Ba có 16 lớp

Trung bình có: 32 học sinh

Khối Bốn, Năm có 16 lớp

Trung bình có: 30 học sinh

Cả 5 khối có:…….học sinh?

Bài giải

Số học sinh có trong các khối Một, Hai, Ba là:

16 × 32 = 512 (học sinh)

Số học sinh có trong các khối Bốn, Năm là:

16 × 30 = 480 (học sinh)

Tổng số học snh có trong 5 khối là:

480 + 512 = 992 (học sinh)

Đáp số: 992 học sinh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top