Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 64. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 64. Luyện tập

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Đặt tính rồi tính:

435 × 300

327 × 42

436 × 304

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 64. Luyện tập

Câu 2.

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 214 × 13 + 214 × 17 = ………………

= ………………

= ………………

b) 58 × 635 + 48 × 635 = ………………

= …………………

=…………………

c) 4 × 19 × 25 =………………

= ………………

Đáp án 

a) 214 × 13 + 214 × 17 = 214 × (13 +17)

= 214 × 30

= 6420

b) 58 × 635 + 48 × 635 = (58 – 48 ) × 635

= 10 × 635

= 6350

c) 4 × 19 × 25 =100 × 19

 

= 1900

 

Câu 3.

Tính:

a) 85 + 11 × 305 = ………………

= ………………

b) 85 × 11 + 305 = ………………

= ………………

Đáp án 

a) 85 + 11 × 305 = 85 + 3355

= 3440

b) 85 × 11 + 305 = 935 + 305

= 1240

 

Câu 4.

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 28 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện trị giá 8000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học? Giải bằng 2 cách.

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 64. Luyện tập

Cách 1:

Bài giải

Số tiền bóng đèn của mối phòng học là:

8 × 8000 = 64000 (đồng)

Số tiền mà nhà trường phải trả là:

64000 × 28 = 1792000 (đồng)

Đáp số: 1 792 000 (đồng)

Cách 2:

Bài giải

Tổng số tiền mà nhà trường phải trả là:

8 × 28 × 8000 = 1792000 (đồng)

Đáp số: 1792 000 đồng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top