Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 79. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 79. Luyện tập

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Đặt tính rồi tính

3144 : 524

8322 : 219

7560 : 251

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 79. Luyện tập

Câu 2. 

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 79. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 79. Luyện tập

Câu 3. 

Người ta mở vòi nước chảy vào bể. Biết rằng 65 phút đầu vòi chảy được 900 lít nước vào 70 phút sau vòi chảy được 1125 lít nước. Hỏi trung bình một phút vòi chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 79. Luyện tập

Bài giải

Tổng số phút vòi nước chảy vào bể nước là:

65 + 70 = 135 (phút)

Tổng số lít nước vòi chảy vào bể là:

900 + 1125 = 2025 (lit)

Trung bình mỗi phút vòi nước chảy được số lít nước là:

2025 : 135 = 15 (lít)

Đáp số: 15 lít

Câu 4. 

Tìm x là số tròn chục có hai chữ số sao cho: 240 < x < 6.

Đáp án

Tìm x là số tròn chục có hai chữ số sao cho: 240 < x < 6.

Vậy x phải là số 60 vì 240 : 60 < 6 và x = 80 vì 240 : 80 < 6

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top