Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 78. Chia cho số có ba chữ số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 78. Chia cho số có ba chữ số

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 89 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Đặt tính rồi tính:

3621 : 213

8000 : 308

2198 : 314

1682 : 209

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 78. Chia cho số có ba chữ số

Câu 2. 

Người ta phải dùng 264 chuyến xe chở hết 924 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 78. Chia cho số có ba chữ số

Bài giải

Số tạ hàng mà mỗi chuyến xe chở được là:

924 tấn = 9240 tạ

9240 : 264 = 35 (tạ)

Đáp số: 35 tạ

Câu 3.

Tính bằng hai cách:

a) 2555 : 365 + 1825 : 365 = ………………

= ………………

2555 : 365 + 1825 : 365 = ………………

= ………………

= ………………

b) ( 5544 + 3780) : 252 = ………………

= ………………

( 5544 + 3780) : 252 = ………………

= ………………

= ………………

Đáp án

a) 2555 : 365 + 1825 : 365 = 7 + 5

= 12

2555 : 365 + 1825 : 365 = (2555 + 1825): 365

= 4380 : 365

= 12

b) (5544 + 3780) : 252 = 9324 : 252

= 37

(5544 + 3780) : 252 = 5544 : 252 + 3780 : 252

= 22 + 15

= 37

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top