Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 77. Thương có chữ số 0

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 77. Thương có chữ số 0

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Đặt tính rồi tính:

5974 : 58

31902 : 78

28350: 47

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 77. Thương có chữ số 0

Câu 2.

 Mua 26 bút bi hết 78 000 đồng. Hỏi nếu mỗi bút bi đó giảm giá 200 đồng thì với số 98 000 đồng sẽ mua được bao nhiêu bút bi?

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 77. Thương có chữ số 0

Bài giải

Số tiền mà phải trả cho mỗi cái bút bi là:

78000 : 26 = 3000 (đồng)

Nếu mỗi bút bi giảm giá 200 đồng thì số tiền phải trả cho một cái bút bi là:

300 – 200 = 2800 (đồng)

Vậy với số tiền là 98000 thì sẽ mua được số bút bi là:

98 000 : 2800 = 35 (cái)

Đáp số: 35 cái

Câu 3.

 Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 77. Thương có chữ số 0

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 77. Thương có chữ số 0

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top