Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 76. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 76. Luyện tập

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

 Đặt tính rồi tính:

a) 380 : 76

495 : 15

765 : 27

b) 9954 : 42

24662 : 59

34290 : 16

Đáp án 

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 76. Luyện tập

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 76. Luyện tập

Câu 2.

Xe thứ nhất chở 27 can dầu, mỗi can chứa 20l. Xe thứ 2 chở các thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 45l và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90l. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu thùng dầu?

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 76. Luyện tập

Bài giải

Số dầu mà xe thứ nhất chở là:

27 × 20 = 540 (l)

Số dầu mà xe thứ hai chở được là:

540 + 90 = 630 (l)

Số thùng dầu mà xe thứ hai chở được là:

630 : 45 = 14 (thùng)

Đáp số: 14 thùng

Câu 3.

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 76. Luyện tập

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 76. Luyện tập

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top