Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 86 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Đặt tính rồi tính:

69104 : 56

60116 : 28

32570 : 24

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Câu 2. 

Tính giá trị của biểu thức:

a) 12054 : (45 + 37) = ………………

= ………………

b) 30284 : (100 – 33) = ………………

= ………………

Đáp án

a) 12054 : (45 + 37) = 12054 : 82

= 147

b) 30284 : (100 – 33) = 30284 : 67

= 452

Câu 3.

a) Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trung bình mỗi ngày làm được…………….. sản phẩm.

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

b) Viết tiếp vào ô trống:

Trung bình mỗi ngày làm được 235 sản phẩm.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top