Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Hướng dẫn giải bài tập trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Điền dấu >, <, =

989 … 999

85 197 … 85192

2002 … 999

85192 … 85 187

4289…4200 + 89

85 187 …85 187

Đáp án:

 

989 < 999

85 197 > 85192

2002 > 999

85192 > 85 187

4289 = 4200 + 89

85 187 > 85 187

 

Câu 2. 

Các số 7683 ; 7836 ; 7863 ; 7638 viết theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn là:……………………………………

b) Từ lớn đến bé là:…………………………………………………………….

Đáp án:

a) Từ bé đến lớn là: 7638 ; 7683 ; 7836 ; 7863.

b) Từ lớn đến bé là: 7863 ; 7836 ; 7683 ; 7638.

 

Câu 3.

 a) Khoanh vào số bé nhất:

9281     2981       2819       2891.

b) Khoanh vào số lớn nhất:

58 243     82 435       58 234     84 325.

Đáp án:

a) Khoanh vào số bé nhất: 2819

 

b) Khoanh vào số lớn nhất: 84 325

 

Câu 4.

Chiều cao của từng bạn trong nhóm học tập là:

Lan cao: 1m 35cm = 135cm

Liên cao: 1m 4dm = 140cm

Hùng cao: 1m47cm = 147cm

Cường cao: 141cm = 141cm

Viết tên các bạn đó lần lượt theo thứ tự:

a) Từ cao đến thấp

b) Từ thấp đến cao

Đáp án:

 

a) Từ cao đến thấp

b) Từ thấp đến cao

Hùng

Cường

Liên

Lan

Lan

Liên

Cường

Hùng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top