Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

Hướng dẫn giải bài tập trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

 

Câu 2. 

Tính

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

 

Câu 3. 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 9 tạ 5 kg > …….kg là:

A. 95

B. 905

C. 950

D. 9005

Đáp án:

Chọn đáp án A. 95 kg

 

Câu 4.

Cô Mai có 2 kg đường, cô đã dùng 1/4 số đường đó để làm bánh. Hỏi cô Mai còn lại bao nhiêu gam đường?

Đáp án:

Tóm tắt

Cô Mai có: 2kg đường

Cô dùng : 1/4 kg đường

Cô còn : ….g đường

Bài giải

Đổi 2kg = 2000g

Số gam đường cô Mai dùng để làm bánh là:

2000 : 4 = 500 (g)

Số gam đường cô Mai còn lại là:

2000 – 500 = 1500 (g)

Đáp số: 1500 (g)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top