Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Đặt tính rồi tính:

33592 : 247

51865 : 253

80080 : 157

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Câu 2.

 Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau. Khu A có diện tích 112 564 m2 và chiều rộng có 263m. Khu B có chiều rộng 362m. Tính diện tích khu B.

Đáp án

Tóm tắt

Skhu A = 112 564 (m2)

Chiều rộng khu A = 263 m

Chiều rộng khu B = 362 m

Chiều rộng khu B = Chiều dài khu A

Skhu B = ?

Bài giải

Chiều dài khu đất A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài chiều dài khu đất A bằng chiều dài khu đất B suy ra chiều dài khu đất B là:

428 362 = 154936 (m2)

Đáp số: 154936 (m2)

Câu 3.

 Tính bằng hai cách:

4095 : 315 – 945 : 315 = ………………

= ………………

= ………………

4095 : 315 – 945: 315 = ………………

= ………………

Đáp án

4095 : 315 – 945 : 315 = (4095 – 945) : 315

= 3150 : 315

= 10

4095 : 315 – 945: 315 = 13 – 3

= 10

Câu 4. 

Tìm x:

436 × x = 11772

Đáp án

436 × x = 11772

x = 11772 : 436

x = 27

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top