Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 81. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 81. Luyện tập

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Đặt tính rồi tính:

109408 : 526

810866 : 238

656565 : 319

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 81. Luyện tập

Câu 2.

 Tìm x:

a) 517 × x = 151481

b) 195906 : x = 634

Đáp án 

a) 517 × x = 151481

x = 151481 : 517

x = 293

b) 195906 : x = 634

x = 195906 : 634

x = 309

Câu 3.

 Phân xưởng A có 84 người, mỗi người dệt được 144 cái áo, phân xưởng B có 112 người và dệt được số áo của phân xưởng A. Hỏi trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt được bao nhiêu cái áo?

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 81. Luyện tập

Bài giải

Tổng số áo phân xưởng A dệt được là:

84 144 = 12096 (cái áo)

Số áo mà một người ở phân xưởng B dệt được là:

12096 : 112 = 108 (cái áo)

Đáp số: 108 cái áo

Câu 4. 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

13660 : 130 = ?

A. 13660 : 130 = 15 (dư 1)

B. 13660 : 130 = 15 (dư 10)

C. 13660 : 130 = 105 (dư 1)

D. 13660 : 130 = 150 (dư 10)

Đáp án 

Chọn đáp án D.

13660 : 130 = 150 (dư 10)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top