Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 82. Luyện tập chung

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 82. Luyện tập chung

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 93 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 82. Luyện tập chung

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 82. Luyện tập chung

Câu 2. 

Tính:

a) 24680 + 752 304 = ………………

= ………………

b) 135790 – 12126 : 258 = ………………

= ………………

Đáp án

a) 24680 + 752 × 304 = 24680 + 228608

= 253288

b) 135790 – 12126 : 258 = 135790 – 47

= 135743

Câu 3.

Một phân xưởng nhận về 47 thùng, mỗi thùng có 25 kg bún khô. Người ta đem số bún đó đóng thành các gói, mỗi gói có 125g bún khô. Hỏi phân xưởng đó đóng được bao nhiêu gói bún khô?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 82. Luyện tập chung

Bài giải

25kg = 25000g

Số gói bún có trong một thùng là:

25000 : 125 = 200 (gói)

Số gói bún mà phân xưởng đó đóng được là:

47 × 200 = 9400 (gói)

Đáp số: 9400 (gói)

Câu 4. 

Tích của hai thừa số bằng 2005. Nếu một thừa số gấp lên 2 lần và thừa số kia gấp lên 5 lần thì được tích mới là bao nhiêu?

Đáp án

Bài giải

Vì tích của hai thừa số bằng 2005 và một thừa số gấp lên 2 lần, thừa số kia gấp lên 5 lần suy ra tích của hai thừa số cũng phải gấp lên 10 lần.

Tích mới là: 2005 × 2 × 5 = 20050

Đáp số: 20050

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top