Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 87. Dấu hiệu chia hết cho 9

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 87. Dấu hiệu chia hết cho 9

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các só chia hết cho 9 là: ……………

Đáp án

Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các só chia hết cho 9 là: 999; 234; 2565.

Câu 2.

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22 050 ; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là: ……….

Đáp án

Trong các số 69; 702; 9257; 5452; 8720; 22 050; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là: 69; 9257; 5452; 8720; 30 179.

Câu 3. 

Viết vào chỗ chấm các số chia hết cho 9 thích hợp:

63 ; 72 ; …. ; ……….; 99 ; ……. ; 117.

Đáp án

Các số chia hết cho 9 thích hợp:

63 ; 72 ; 81 ; 90 ; 99 ; 108 ; 117.

Câu 4. 

Viết vào ô trống chữ số thích hợp để được số chia hết cho 9:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 87. Dấu hiệu chia hết cho 9

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 87. Dấu hiệu chia hết cho 9

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top