Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 88. Dấu hiệu chia hết cho 3

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 88. Dấu hiệu chia hết cho 3

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. 

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là: …………

Đáp án :

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là: 540 ; 3627 ; 10 953.

Câu 2.

 Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 các số không chia hết cho 3 là ……….

Đáp án 

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 các số không chia hết cho 3 là: 610 ; 7363 ; 431 191.

Câu 3. 

Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số có ba chữ số và là số:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 88. Dấu hiệu chia hết cho 3

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 88. Dấu hiệu chia hết cho 3

Câu 4.

Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 88. Dấu hiệu chia hết cho 3

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 88. Dấu hiệu chia hết cho 3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top