Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 91. Ki – lô – mét vuông

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 91. Ki – lô – mét vuông

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 91. Ki - lô - mét vuông

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 91. Ki - lô - mét vuông

Câu 2. 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9m2 = …..dm2                600dm2 = …m2

4m2 25dm2 = …. dm          500cm2 =….dm2

3km2 = ……….. m            5 000 000m2 = …..km2

Đáp án

9m2 = 900dm                   600dm2 = 6m2

4m2 25dm2 = 425 dm2            500cm2 = 5dm2

3km2 = 3 000 000 m             5 000 000m2 = 5 km2

Câu 3.

Người ta xây khu công nghiệp trên một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 5 km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu công nghiệp đó bằng bao nhiêu ki – lô – mét vuông?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 91. Ki - lô - mét vuông

S = a × b = ?

Bài giải

Diện tích khu công nghiệp là:

5 × 2 = 10 (km2)

Đáp số: 10 km2

Câu 4.

Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới số đo thích hợp để chỉ:

a) Diện tích của một trang sách Toán 4 khoảng:

4 dm2 □

2500cm2 □

4m2 □

b) Diện tích của Thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2011) khoảng:

3329 cm2 □

3329 dm2 □

3329 km2 □

Đáp án

a) Chọn 4dm2

b) Chọn 3329km2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top