Trang chủ » Soạn văn lớp 8 đầy đủ ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 8 đầy đủ ngắn gọn hay nhất

Bài 1:

Tôi đi học


Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ


Tính thống nhất về chủ đề của văn bản


Bài 2:

Trong lòng mẹ


Trường từ vựng


Bố cục của văn bản


Bài 3:

Tức nước vỡ bờ


Xây dựng đoạn văn trong văn bản


Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự (làm tại lớp)


Bài 4:

Lão Hạc


Từ tượng hình, từ tượng thanh


Liên kết các đoạn văn trong văn bản


Bài 5:

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội


Tóm tắt văn bản tự sự


Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự


Bài 6:

Cô bé bán diêm


Trợ từ, thán từ


Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự


Bài 7:

Tình thái từ


Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm


Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)


Bài 8:

Chiếc lá cuối cùng


Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)


Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm


Bài 9:

Hai cây phong


Nói quá


Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)


Bài 10:

Ôn tập truyện kí Việt Nam


Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000


Nói giảm nói tránh


Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả


Bài 11:

Câu ghép


Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh


Bài 12:

Ôn dịch, thuốc lá


Câu ghép (tiếp theo)


Phương pháp thuyết minh


Bài 13:

Bài toán dân số


Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm


Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh


Bài 14:

Chương trình địa phương (phần Văn) – Ngữ văn 8 tập 1


Dấu ngoặc kép


Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng


Viết bài làm văn số 3: Văn thuyết minh


Bài 15:

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác


Đập đá ở Côn Lôn


Ôn luyện về dấu câu


Thuyết minh về một thể loại văn học


Bài 16:

Muốn làm thằng Cuội


Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt


Bài 17:

Hai chữ nước nhà


Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ


Bài 18:

Nhớ rừng


Ông đồ


Câu nghi vấn


Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh


Bài 19:

Quê hương


Khi con tu hú


Câu nghi vấn (tiếp theo)


Thuyết minh về một phương pháp (Cách làm)


Bài 20:

Tức cảnh Pác Bó


Câu cầu khiến


Thuyết minh một danh lam thắng cảnh


Ôn tập về văn bản thuyết minh


Bài 21:

Ngắm trăng (Vọng nguyệt)


Đi đường (Tẩu lộ)


Câu cảm thán


Câu trần thuật


Viết bài tập làm văn số 5 – Văn thuyết minh


Bài 22:

Chiếu dời đô


Câu phủ định


Bài 23:

Hịch tướng sĩ


Hành động nói


Bài 24:

Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)


Hành động nói (tiếp theo)


Ôn tập về luận điểm


Bài 25:

Bàn luận về phép học


Viết đoạn văn trình bày luận điểm


Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm


Viết bài tập làm văn số 6 – Văn nghị luận


Bài 26:

Thuế máu


Hội thoại


Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận


Bài 27:

Đi bộ ngao du


Hội thoại (tiếp theo)


Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận


Bài 28:

Lựa chọn trật tự từ trong câu


Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận


Bài 29:

Ông Giuôc-Đanh mặc lễ phục


Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)


Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận


Bài 30:

Chương trình địa phương (phần Văn) – Ngữ văn 8 tập 2


Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)


Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận


Bài 31:

Tổng kết phần Văn – Ngữ văn 8 tập 2


Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt – Ngữ văn 8 tập 2


Văn bản tường trình


Luyện tập làm văn bản tường trình


Bài 32:

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo) – Ngữ văn 8 tập 2


Văn bản thông báo


Bài 33:

Tổng kết phần văn (tiếp theo) – Ngữ văn 8 tập 2


Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) – Ngữ văn 8 tập 2


Bài 34:

Tổng kết phần Văn (tiếp theo – trang 148) – Ngữ văn 8 tập 2


Luyện tập làm văn bản thông báo


Ôn tập phần Tập làm văn – Ngữ văn 8 tập 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top