Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 92. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 92. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

50m2 = ……..dm2                   900dm2= ……..m2

2010m2 = ………..dm2              51 000 000m2= ………km2

10km2= ………..m                 2 000 000m2 = ……….. km2

Đáp án

50m2 = 5000dm               900dm2 = 9m2

2010m2 = 201 000dm2          51 000 000m2= 51 km2

10km2 = 10 000 000m2          2 000 000m2 = 2 km2

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 92. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 92. Luyện tập

Câu 3. 

Viết vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 92. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 92. Luyện tập

Câu 4.

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng:

Một khu rừng hình vuông có cạnh bằng 5000m. Diện tích khu rừng là

A. 20 000m                 B. 25 000 m2

B. 25 km2                   D. 2 km2 5000m2

 

Đáp án

Chọn B. 25km2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top