Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 93. Hình bình hành

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 93. Hình bình hành

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 10, 11 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. 

Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 93. Hình bình hành

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 93. Hình bình hành

Câu 2. 

Cho các hình sau

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 93. Hình bình hành

  Viết các chữ “có” hoặc “không” vào các ô trống của bảng sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 93. Hình bình hành

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 93. Hình bình hành

Câu 3.

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành hoặc một hình chữ nhật

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 93. Hình bình hành

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 93. Hình bình hành

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top