Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 94. Diện tích hình bình hành

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 94. Diện tích hình bình hành

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình có diện tích bé hơn 20cm2:

Hình có diện tích bé hơn 20cm2 là:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 94. Diện tích hình bình hành

Đáp án :

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 94. Diện tích hình bình hành

Câu 2.

Viết tiếp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 94. Diện tích hình bình hành

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 94. Diện tích hình bình hành

Câu 3.

 Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 1 cm và chiều cao là 7 cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 94. Diện tích hình bình hành

S = a × h = ?

a là độ dài đáy

h là chiều cao

Bài giải

Diện tích mảnh bìa hình bình hành là:

S = a × b = 14 × 7 = 98 (cm2)

Đáp số: 98 cm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top