Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 95. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 95. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Câu 1. 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình (1)

B. Hình (2)

C. Hình (3)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 95. Luyện tập

Đáp án:

Chọn A. Hình (1)

Câu 2. 

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 95. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 95. Luyện tập

Đáp án

P là chu vi của hình bình hành: P = (a + b) x 2

a, b là độ dài cạnh của hình bình hành có cùng đơn vị đo.

Hình bình hành (1): P = (6 + 4) x 2 = 20cm.

(2): P = (5 + 3) x 2 = 16cm

(3): P = (4 + 4 ) x 2 = 16cm

(4): P = (5 + 4) x 2 = 18 cm

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 95. Luyện tập

Câu 3.

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 95. Luyện tập

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 95. Luyện tập

Câu 4. 

Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình H.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 95. Luyện tập

Đáp án

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật là:

S = AD DC = 4 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình bình hành là:

S = BC FG = 4 3 = 12 (cm2)

(vì BC = AD, ABCD là hình chữ nhật)

Diện tích hình (H) là:

SH = SABCD + SBEFC = 12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24 (cm2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top