Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 96. Phân số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 96. Phân số

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.

Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 96. Phân số

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 96. Phân số

Câu 2.

Viết cách đọc phân số rồi tô màu (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 96. Phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 96. Phân số

Câu 3.

Viết vào ô trống theo mẫu:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 96. Phân số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 96. Phân số

Câu 4.

Viết các phân số có mẫu số bằng 5, có tử số lớn hơn 0, bé hơn mẫu số: ……………..

Đáp án

Các phân số có mẫu số bằng 5, tử số lớn hơn 0 và nhỏ hơn mẫu số là:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 96. Phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top