Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 375,86 + 29,05         b) 80,475 – 26,827         c) 48,16 × 3,4

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5

Câu 2: Tính nhẩm

a) 78,29 × 10           b) 265,307 × 100            c) 0,68 × 10

  78,29 × 0,1            265,307 × 0,01              0,68 × 0,1

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 782,9         b) 26530,7            c) 6,8

  7,829          2,65307              0,068

Câu 3: Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Mua 3,5 kg đường thì hết:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5

Câu 4:

a)Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) × c và a × c + b × c

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

9,3 × 6,7 + 9,3 × 3,3                  7,8 × 0,35 + 0,35 × 2,2

HƯỚNG DẪN GIẢI

a)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

9,3 × 6,7 + 9,3 × 3,3 = 9,3 × (6,7 + 3,3)

= 9,3 × 10

= 93

7,8 × 0,35 + 0,35 × 2,2 = (7,8 + 2,2) × 0,35

= 10 × 0,35

= 3,5

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top