Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 60 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 60 SGK Toán 5

Câu 1: Tính nhẩm

579,8 × 0,1           38,7 × 0,1                6,7 × 0,1

805,13 × 0,01         67,19 × 0,01              3,5 × 0,01

362,5 × 0,001         20,25 × 0,01              5,6 × 0,01

HƯỚNG DẪN GIẢI

57,98         3,87          0,67

8,0513        0,6719         0,035

0,3625       0,02025        0,0056

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông

1000ha         125ha        12,5ha         3,2ha

HƯỚNG DẪN GIẢI

1000ha = 10km2            125ha = 1,25km2

12,5ha = 0,125km          2 3,2ha = 0,0032km2

Câu 3: Trên bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu km?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là

19,8 × 1 000 000 = 19 800 000 (cm) hay 198 km

Đáp số: 198 km

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top