Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phân với một số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phân với một số thập phân

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 25,8 × 1,5            b) 16,25 × 6,7

c) 0,24 × 4,7           d) 7,826 × 4,5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phân với một số thập phân

Câu 2:

a) Tính rồi so sánh giá trị của a × b và b × a

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phân với một số thập phân

b) Viết ngay kết quả tính

4,34 × 3,6 = 15,624            9,04 × 16 = 144,64

3,6 × 4,34 = …               16 × 9,04 = …

HƯỚNG DẪN GIẢI

a)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phân với một số thập phân

b) Theo tính chất giao hoán của phép nhân. Ta có:

3,6 × 4,34 = 15,624           16 × 9,04 = 144,64

Câu 3: Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chu vi vườn cây là: (15,62 + 8,4) × 2= 48,04 m

Diện tích vườn cây là:

15,62 × 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: 48,04 m và 131,208 (m2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top