Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 77 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 77 SGK Toán 5

Câu 1:

a) Tìm 15% của 320 kg

b) Tìm 24% của 235 mét vuông

c) Tìm 0,4% của 350

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Tìm 15% của 320 kg: 320 × 15 : 100 = 48 (kg)

b) Tìm 24% của 235 mét vuông: 235 × 24 : 100 = 56,4 (mét vuông)

c) Tìm 0,4% của 350: 350 × 0,4 : 100 = 1,4

Câu 2: Một người bán 120 kg gạo, trong đó có 35 % gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhêu phần trăm gạo nếp?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Số gạo nếp người đó đã bán là:

120 × 35 : 100 = 42 (kg)

Đáp số: 42 kg gạo nếp

Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15 m. Người ta dành 20% diện tích đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất để làm nhà.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Diện tích mảnh đất là:

18 × 14 = 270 (m2)

Diện tích đất để làm nhà là:

270 × 20 : 100 = 54 (m2)

Câu 4: Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

HƯỚNG DẪN GIẢI

1% của 1200 cây là: 1200 : 100 = 12 (cây)

5% số cây trong vườn là: 12 × 5 = 60 (cây)

10% số cây trong vườn là: 12 × 10 = 120 (cây)

20% số cây trong vườn là: 12 × 20 = 240 (cây)

25 % số cây trong vườn là: 12 × 25 = 300 (cây)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top