Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Mét khối

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Mét khối

Bài 1:

a) Đọc các số đo sau:

15m3;                   205m3 ;             25100m3;                0,911m3

b) Đọc các số đo thể tích:

Bảy nghìn hai trăm mét khối;

Bốn trăm mét khối;

Một phần tám mét khối;

Không phẩy không năm mét khối.

Đáp án:

a) 15m3: Mười lăm mét khối.

205m3: Hai trăm linh năm mét khối.

25100m3: Hai mươi lăm phần trăm mét khối.

0,911m3: Không phẩy chín trăm mười một mét khối.

b) Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200 m3

Bốn trăm mét khối: 400 m3

Một phần tám mét khối: 18 m3

Không phẩy không năm mét khối: 0,05m3

Bài 2:

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1cm3;           5,216m3;              13,8m3;              0,22m3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3;          1,969dm3;            14 m3;              19,54 m3.

Đáp án:

a)

1cm11000 dm3 = 0,001 dm3

5,216m3 = 5,216 x 1000 dm3 = 5216dm3

13,8m3= 13,8 x 1000 dm=13800dm3

0,22m3 = 0,22 x 1000 dm= 220 dm3

b) 1dm3 = 1000cm3                        

1,969dm3 = 1,969 x 1000 cm=1969 cm3      

14 m14 x 1000000 cm3 = 250000cm3                       

19,54m3 = 19,54 x 1000000 cm= 19540000 cm3

BÀi 3:

Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dmđể đầy cái hộp đó.
 

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Mét khối

Đáp án:

Sau khi xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm3

Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3 là:

         5 x 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm3 để xếp đầy hộp là:

        15 x 2 = 30 (hình)

                                               Đáp số: 30 hình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top