Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

Câu 1: Viết vào ô trống (theo mẫu)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

HƯỚNG DẪN GIẢI

a, 1dm3 = 1000cm3

5,8dm3 = 5800cm3

375dm3 = 375 000cm3

4/5dm3 = 800cm3

b, 2000cm3 = 2dm3

490 000dm3 = 490cm3

154000cm3 = 154 dm3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top