Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,Thể tích của một hình

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,Thể tích của một hình

Câu 1: Trong các hình sau đây:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,Thể tích của một hình

Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình nào có thể tích lớn hơn?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hình hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phương nhỏ.

Hình hộp chữ nhật B gồm 18 hình lập phương nhỏ.

Hình B có thể tích lớn hơn.

Câu 2:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,Thể tích của một hình

Hình hộp A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình hộp B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

So sánh thể tích hình hộp A và hình hộp B

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hình hộp A có 45 hình lập phương nhỏ

Hình hộp B có 26 hình lập phương nhỏ

Hình A có thể tích lớn hơn hình B

Câu 3: Có 6 hình lập phương nhỏ có cạnh 1 cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta có 4 cách xếp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top