Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..

Câu 1: Nhân nhẩm

a) 1,4 × 10           b) 9,63 × 10            c) 5,328 × 10

  2,1 × 100            25,08 × 100            4,061 × 100

  7,2×1000            5,32 × 1000            0,894 × 1000

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 14               b) 96,3                c) 53,28

  210                2508                 406,1

  7200               5320                  894

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là cm

10,4 dm      12,6 m      0,856 m       5,75 dm

HƯỚNG DẪN GIẢI

10,4 dm = 104 cm

12,6 m = 1260 cm

0,856 m = 85,6 cm

5,75 dm = 57,5 cm

Câu 3: Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8 kg. Can rỗng cân nặng 1,3 kg. Hỏi can dầu hỏa đó nặng bao nhiêu kg?

HƯỚNG DẪN GIẢI

10 lít dầu hỏa cân nặng: 0,8 × 10 = 8 kg

Cả can dầu hỏa đó nặng: 1,3 + 8 = 9,3 kg

Đáp số: 9,3 kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top