Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phận với một số tự nhiên

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phận với một số tự nhiên

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 2,5 × 7               b) 4,18 × 5

c) 0,256 × 8             d) 6,8 × 15

Đáp án:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phận với một số tự nhiên

Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phận với một số tự nhiên

Đáp án:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Nhân một số thập phận với một số tự nhiên

Câu 3: Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6 km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

Đáp án:

Trong 4 giờ ô tô đó đi được: 4,6 × 4 = 170,4 (km)

Đáp số: 170,4 km

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top