Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Trừ hai số thập phân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Trừ hai số thập phân

Câu 1: Tính

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Trừ hai số thập phân

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Trừ hai số thập phân

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 72,1 – 30,4

b) 5,12 + 0,68

c) 69 – 7,85

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Trừ hai số thập phân

Câu 3: Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường. Sau đó lại lấy ra 8 kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu kg đường?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Người ta lấy ra tất cả: 10,5 + 8 = 18,5 (kg đường)

Trong thung còn lại: 28,75 – 18,5 = 10,25 (kg đường)

Đáp số: 10,25 kg đường

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top