Trang chủ » Soạn bài chính tả Ai có lỗi lớp 3

Soạn bài chính tả Ai có lỗi lớp 3

Câu 1 (trang 14 sgk Tiếng Việt 3): Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ?

Đáp Án:

Tên riêng là: Cô-rét-ti

Tên riêng đó được viết hoa và có dấu gạch ngang.

Câu 2 (trang 14 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ ngữ chứa tiếng

Đáp Án:

a) Có vần uêch: rỗng tuếch.

b) Có vần uyu: khuỷu tay

Câu 3 (trang 14 sgk Tiếng Việt 3): Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

Đáp Án:

a) cây sấu, chữ xấu.

san sẻ, xẻ gỗ.

xắn tay áo, củ sắn.

b) kiêu căng, căn dặn.

nhọc nhằn, lằng nhằng.

vắng mặt, vắn tắt

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top