Trang chủ » Soạn bài Chính tả Em bé thông minh lớp 3

Soạn bài Chính tả Em bé thông minh lớp 3

Câu 1 (trang 6 sgk Tiếng Việt 3): Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

Đáp Án:

– Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

– Các chữ can được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

Câu 2 (trang 6 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

a)  l hay n? 
 
– hạ …ệnh 
 
– …ộp bài 
 
– hôm …ọ
 
b) b) an hay ang ?
 
–….. hoàng
 
– đ… ông
 
– s… loáng

Đáp Án:

a) l hay n ?

– hạ lệnh.– nộp bài.– hôm nọ.

b) an hay ang ?

– đàng hoàng.– đàn ông.- sáng loáng.

Câu 3 (trang 6 sgk Tiếng Việt 3): Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top