Trang chủ » Soạn bài chính tả Nghe và viết Cô giáo tí hon

Soạn bài chính tả Nghe và viết Cô giáo tí hon

Câu 1 (trang 18 sgk Tiếng Việt 3): Tìm tên riêng trong bài chính tả

Đáp Án:

Trong bài chính tả chỉ có một tên riêng là Bé.

Câu 2 (trang 18 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau

Đáp Án:

a)

– xét, sét : xét hỏi, xem xét; sét gỉ, sấm sét.

– xào , sào : xào nấu, xào xáo; sào ruộng, cây sào.

– xinh, sinh : xinh đẹp, tươi xinh; học sinh, sinh đẻ.

b)

– gắn, gắng : gắn bó, hàn gắn; gắng sức, cố gắng.

– nặn, nặng : nặn tượng, bóp nặn; nặng nhọc, việc nặng.

– khăn, khăng : khăn áo, đội khăn; khăng khăng, chơi khăng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top