Trang chủ » Soạn bài chính tả Nghe – viết Chiếc áo len

Soạn bài chính tả Nghe – viết Chiếc áo len

Câu 1 (trang 22 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – viết : Chiếc áo len (đoạn 4)

Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì ?

Đáp Án:

Lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 2 (trang 22 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

Đáp Án:

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

cuộn tròn, chân thật, chậm trễ

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

– Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

• Giải câu đố : Đó là cái thước kẻ.

– Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thẳng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

• Giải câu đố: Đó là cây bút chì.

Câu 3 (trang 22 sgk Tiếng Việt 3): Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau

Đáp Án:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

g

giê

2

gh

giê hát

3

gi

giê i

4

h

hat

5

i

i

6

k

ca

7

kh

ca hát

8

l

e-lờ

9

m

mờ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top