Trang chủ » Soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Người lính dũng cảm

Soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Người lính dũng cảm

1. Nghe – viết : Người lính dũng cảm (từ Viên tướng khoát tay… đến hết)

2. Điền vào chỗ trống :

a) n hay l ?

Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng.

Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.

b) en hay eng ?

• Tháp Mười đẹp nhất bông sen

   Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

• Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

  Cỏ cây chen đá, lá chen hoa

3. Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

2

en- nờ giê (en giê)

3

ngh

4

en-nờ hát (en hát)

5

o

6

7

8

9

ph

Trả lời:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

en –nờ

2

ng

en- nờ giê (en giê)

3

ngh

en –nờ giê hát (en giê hát)

4

nh

en-nờ hát (en hát)

5

o

o

6

ô

ô

7

ơ

ơ

8

p

9

ph

pê hát

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top