Trang chủ » Soạn bài chính tả nghe viết Người Mẹ lớp 3

Soạn bài chính tả nghe viết Người Mẹ lớp 3

Câu 1 (trang 31 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – viết: Người mẹ
 
Trả lời:
 
Các tên riêng trong bài chính tả: Thần Chết, Thần Đêm Tối
 
Các tên riêng ấy đều được viết hoa (chữ đầu)
 
Câu 2 (trang 31 sgk Tiếng Việt 3):
 
a. Điền vào chỗ trống r hay d.
 
Giải câu đố
 
Hòn gì bằng đất nặn …a
 
Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày
 
Khi ra …a đỏ hây hây
 
Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà.
 
Là gì?
 
Trả lời:
 
a) Hòn gì bằng đất nặn ra
 
Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày
 
Khi ra da đỏ hây hây
 
Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà.
 
Giải câu đố: Đó là hòn gạch.
 
b) Giải câu đố sau:
 
Trắng phau cày thửa ruộng đen
 
Bao nhiêu cây trắng mọc lên thành hàng
 
Là gì?
 
Trả lời:
 
Trắng phau cày thửa ruộng đen
 
Bao nhiêu cây trắng mọc lên thành hàng
 
Giải câu đố: Đó là phấn trắng và bảng đen.
 
Câu 3 (trang 31 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ
 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, hoặc r, có nghĩa như sau:
 
– Hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ
 
– Có cử chỉ, lời nói êm ái, dễ chịu
 
– Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi
 
b) Chứa tiếng có vần ân hay ăng có nghĩa như sau:
 
– Cơ thể của người
 
– Cùng nghĩa với nghe lời
 
– Dụng cụ đo trọng lượng
 
Trả lời:
 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, hoặc r, có nghĩa như sau:
 
Hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ → ru
 
Có cử chỉ, lời nói êm ái, dễ chịu → dỗ dành
 
Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi → giải thưởng
 
b) Chứa tiếng có vần ân hay ăng có nghĩa như sau:
 
– Cơ thể của người → thân thể
 
Cùng nghĩa với nghe lời → văng lời
 
– Dụng cụ đo trọng lượng → cái cân

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top