Trang chủ » Soạn bài chính tả (Nghe – viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

Soạn bài chính tả (Nghe – viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

1. Nghe – viết : Nhớ lại buổi đầu đi học
 
(từ Cũng như tôi… đến hết)
 
2. Điền vào chỗ trống eo hay oeo ?
 
nhà nghèo, ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu
 
3. Tìm các từ :
 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :
 
– Cùng nghĩa với chăm chỉ ⟶ siêng năng.
 
– Trái nghĩa với gần ⟶ xa, xa xôi
 
– Nước chảy mạnh và nhanh ⟶ chảy xiết
 
b) Chứa tiếng có vần ươn hay ương, có nghĩa như sau :
 
– Cùng nghĩa với thuê ⟶ mướn
 
– Trái nghĩa với phạt ⟶ thưởng
 
– Làm chín bằng cách đặt trực tiếp lên lò than, lửa ⟶ nướng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top