Trang chủ » Soạn bài chính tả Tập – chép Chị em lớp 3

Soạn bài chính tả Tập – chép Chị em lớp 3

Câu 1 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Tập chép : Chị em

Đáp Án:

Học sinh tự chép bài vào vở

Câu 2 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ?

Đáp Án:

Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn

Câu 3 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ :

Đáp Án:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau :

– Trái nghĩa với riêng – chung.

– Cùng nghĩa với leo → trèo.

– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau → chậu.

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau :

– Trái nghĩa với đóng → mở.

– Cùng nghĩa với vỡ → bể.

– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi → mũi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top