Trang chủ » Soạn bài Luyện tập sử dụng từ

Soạn bài Luyện tập sử dụng từ

1. Từ dùng sai âm, sai chính tả
Chia sẽ 
 
Chín mùi 
 
Chỉnh sữa 
 
Chuẩn đoán 
 
Cọ sát 
 
Có lẻ 
 
Mạnh dạng
 
Lãng mạng
 
Cách sửa
 
Chia sẻ 
 
Chín muồi 
 
Chỉnh sửa 
 
Chẩn đoán 
 
Cọ xát 
 
Có lẽ 
 
Mạnh dạn Lãng mạn
 
2. Các trường hợp không dùng đúng nghĩa, đúng tính chất ngữ pháp, đúng sắc thái biểu cảm
 
– Thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ
 
– Sử dụng sai từ nối, quan hệ từ
 
– Sử dụng từ có sắc thái biểu cảm sai

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top